Ugrás a tartalomra

Vámtevékenység

Vámtevékenység

Vámtevékenység - Üzletfeleink részére egyedi, komplex szolgáltatásokat kínálunk a költséghatékonyság és a minőség fokozott igényével. Vámszakmai vonalon olyan megoldásokat nyújtunk, amellyel partnereink versenyképességét növeljük.


Szolgáltatásaink:
 
Díjmentes vámaudit
 
Vállaljuk, hogy az ügyfeleink üzleti folyamatainak díjmentes áttekintése során megkeressük a legjobb megoldást arra, hogy költségeiket és az adminisztrációs feladatokkal járó időt a lehető leghatékonyabban csökkenteni tudjuk.
 
Áfa fizetési kötelezettség átvállalása - vámkezelés közvetett vámjogi képviselettel
 
Közvetett vámjogi képviselettel való vámkezelés esetén cégünk lesz az egyetemlegesen fizetésre kötelezett, így átvállaljuk az Áfa befizetés terhét, illetve az ezzel járó adminisztrációs feladatokat és az Áfa bevallását is, mindezen feladatok nem terhelik az ügyfeleinket. A vámkezelést befejeztével erről komplett dokumentációs csomagot adunk át, és partnereinknek ezzel kapcsolatosan további teendői nincsenek. Ez egy időtakarékos, költséghatékony vámkezelési mód, amellyel import áru esetén az ügyfélnek nem lesz Áfa befizetési kötelezettsége.
 

 • VPID szám kérelem
 • Vámkezelés

 
Helyi vámkezelési rendszer (e-vám import- és export forgalomban)
 
Munkaidőn túli vámkezelés
 
*Vámraktári szolgáltatás
 
A harmadik országból behozott - nem közösségi - termékek tárolására a vámraktár, mint vámjogi intézmény biztosít lehetőséget. A vámraktárban betárolt nem közösségi áru után nem keletkezik vámtartozás-fizetési kötelezettség a raktározás  időtartama alatt, ennek megfelelően általános forgalmi adó fizetési kötelezettség sem. A vámraktárban a tárolás ideje nincsen korlátozva. A vámraktárból bármikor kitárolható a termék, a kitárolás szabad forgalomba helyezéssel, vagy más vámeljárással lehetséges. 
Ha a vámraktárból szabad forgalomba helyezéssel lesz a termék kitárolva, a vámtartozás-fizetési kötelezettség - értelemszerűen az importot terhelő általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is - e vámeljárás során keletkezik.
 

 • Átmeneti megőrzés
 • Jövedéki ügyintézés
 • Áfa-adóraktári szolgáltatás
  Áfa mentesen eladni?
  Áfa mentesen vásárolni?
  Hogy lehetséges?

Áfa raktáron belül az eladó áfa mentesen adhatja el, és ezáltal a vevő Áfa mentesen szerezheti be a terméket. A betárolás tényéről a vámhatóság által lebélyegzett betárolási jegyet adunk ki, amely igazolja, hogy az eladó Áfa raktáron keresztül értékesített, ezért Áfa mentes számlát bocsájtott ki. Áfa raktáron belül az új tulajdonos szintén áfa mentesen értékesíthet.
 
Előnyei:
 
Napjainkban egyre nagyobb és nagyobb a piaci verseny. A versenyképesség növelése nemcsak a megtermelt termékek eladásának, vagy a szolgáltatás értékesítésének növelésével érhető el, hanem a költségek csökkentésével is jelentős profitra tehetünk szert. Eddigi szakmai életünk során számos cég esetében tapasztaltuk, hogy nem ismerik, illetve nem ismerik pontosan a saját kereskedelmi folyamataikba is beilleszthető jelenlegi jogszabályok adta lehetőségeket, amellyel  költséghatékonyabbá tehetnék a működésüket.
 
Ebben szeretnénk Önnek segíteni!
 
Az ÁFA raktár olyan pénzügyi előnyökkel járó törvényes és legális lehetőség, amelynek segítségével a megbízónak nem kell a termékekre vonatkozó ÁFA tartalmat megfinanszírozni, s ezzel jelentős megtakaríthatásokat érhetnek el.
 
Vállaljuk, hogy megvizsgáljuk, hogy az Ön cége esetében is alkalmazható ez az eljárás, és ha igen, már az első adatszolgáltatás után meg tudjuk mondani, mennyi megtakarítást is jelent ez az Ön cégének pontosan.
 
Hogyan lehet az Ön beszerzése és értékesítése Áfa mentes? Szeretné az Ön vállalkozását hatékonyabbá tenni? Szeretné csökkenteni kiadásait? Áfa raktáron belüli beszerzéssel -és értékesítéssel mindez megoldható!
 
Díjmentes tanácsadással bemutatjuk Önnek ezt a lehetőséget!
 
Miért fizetne többet a szükségesnél? Egyedi megoldások az Ön igényeihez alakítva!
 
Miért finanszírozná az Áfa terhet a beszerzésnél, illetve az értékesítésnél, ha ezt törvényileg szabályozott keretek között csökkenthető? Dolgozzon versenyképesebb árakkal, amit hatékony költségcsökkentéssel érhet el!
 
Díjmentes tanácsadással állunk rendelkezésére!
 
Kiknek ajánljuk szolgáltatásainkat?
 
Minden olyan gazdálkodónak, vagy annak partnerének, aki nem szeretné az Áfa finanszírozás terhét viselni, és ezt törvényileg szabályozott keretek között, NAV által kiadott okmányokkal tudja igazolni.
 
Előnyök:
 

 • Költségek csökkentése, ezáltal versenyképesebb árak képzése
 • Piaci dominancia erősítése
 • Vevői elégedettség növelése
 • Értékesítés lánc egyszerűsítése


Az ÁFA-adóraktárról bővebben /

Magyarország Európai Uniós csatlakozása során, a jogharmonizáció keretében az áfa törvényben új fogalomként jelent meg az áfa-raktár "intézménye", amely a csatlakozás során megszűnt vámszabad területi státust hivatott kisebb-nagyobb mértékben kiváltani. A törvény az áfa-raktár területére betárolt közösségi termék értékesítését adómentesnek minősíti. Természetesen az áfa-raktárból kitárolt (értékesített) termékek esetében is hitelt érdemlően igazolni kell, hogy Magyarország területét ténylegesen elhagyta az adott árucikk. A gazdálkodók szempontjából ez annyit jelent, hogy a két gazdálkodó szervezet közötti értékesítés (akár lánc ügylet, akár háromszög ügylet keretében) egy áfa-raktár területén belül adómentesen megtörténhet!
Ezáltal megszűnik az ÁFA finanszírozási teher és egyszerűsödik az adminisztráció, mert az áfa-raktárt üzemeltető felelőssége igazolni a hatóság felé, hogy az oda be-, majd kitárolásra került termékek elhagyták az ország területét!
Az előzőek alapján nagymértékben csökkenthetők az ellátási lánc logisztikai költségei, lerövidül és tervezhetővé válik az áruk piacra kerülésének ideje.
Megszűnik az áfa finanszírozási teher, az adminisztrációs feladatokat, valamint a felelősséget átvállalja az ÁFA raktár üzemeltetője, ezáltal csökkentve a kiadásokat és a gazdálkodó üzleti kockázatát!

A csatlakozás után a vámhatóság nem lépteti ki a más tagállamba szállítandó árut, hanem fő szabályként a hazai adóalany eladó áfa nélkül értékesít, és a más tagállambeli adóalany vevő önbevallással fizeti meg az ott előírt áfa-terhet. Az ÁFA visszaigényléséhez pedig a vevő által átvett szállítólevél, valamint a CMR fuvarokmány szolgál igazolásul. Azonban vannak olyan külkereskedelmi ügyletek, melyek során a közvetlen szállítás, és áru átvétel ténye nem valósítható meg, vagy gazdasági szempontból nem kifizetődő. Ezen ügyletek részére nyújt megfelelő megoldást az Áfa-raktár, amellyel a folyamatok egyszerűsíthetőek, és gazdasági szempontból is előnyösek.
 
Utólagos vámeljárások, módosítások
 
Megbízói igényeknek megfelelően felülvizsgáljuk a korábbi vámkezeléseket, és elvégezzük a szükséges módosításokat. A felülvizsgálat során tapasztalt korrekciókat elemezve, a szükséges intézkedéseket meghozva az addigi folyamatokba beépítjük a vizsgálat során tapasztaltakat, így jelentősen csökkenthetjük az utólagos módosítások számát.


Intrastat adatszolgáltatás

Az Intrastat jellemzői:
 
A statisztikai megfigyelési rendszer az Európai Unió vámhatárain belül mozgó árukra, termékekre (szolgáltatásokra nem), illetve azon harmadik országbeli árukra terjed ki, amelyek aktív bérmunka tárgyai és azokra, amelyeket az egyik tagországból egy másik tagországba egy harmadik országon keresztül fuvaroznak. Adatszolgáltatásnak az ÁFA bevallásra kötelezett, Európai Unióban forgalmazó vállalatoknak kell eleget tenniük.
Nem terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettség a közösségi vámszabadterületen lévő, vagy ott feldolgozott termékekre. Mentesség vonatkozik azon cégekre is, melyek éves forgalma nem ér el egy előre meghatározott értékhatárt.

Az Intrastat ugyanolyan vámismereti jártasságot igényel, mint a korábbi export-import vámügyintézés.

 • Környezetvédelmi termékdíj bevallás
 • EKAER ügyintézés
 • Vámügyi szaktanácsadás
 • Szakértői vélemény készítése
 • Közreműködés vámauditnál -meglévő ügyfeleinknél, illetve akár új partnerünknél is szakértői felkérés alapján - előzetes cégáttekintés és adatszolgáltatás lehetőségének biztosítása mellett.
 • Ideiglenes behozatal
 • Szakmai jogszabály követés (Klikk)